Күзет және молайту

Табиғи кешендердің қайта өндіру мен пайдалану және қорғау бөлімі орман өрттері, олардың уақтылы анықтау және жою болдырмау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру бойынша жұмысты ұйымдастырады. Заңсыз кесу және басқа да  құқық бұзушылық Қазақстан Республикасы орман заңнаманың орманды қорғау үшін жұмысты жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының орман заңнамасын,  қорғау, жануарлар дүниесі өсiмiн молайту және пайдалану,  ерекше қорғалатын табиғи аумақтар  туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды жасайды.

Нысанды киіммен, көлік құралымен, белгілерімен, омырау белгілерімен, қызмет куәліктермен орман күзетшілерді материалдық - техникалық жабдықтауды жоспарлайды. Мемлекеттік орман қорғау, уақытша өрт күзетшілердің және өрт сөндіретін команданың арнайы құрамды оқыту және қызметкерлер білімін жетілдіру өткізеді. Ірі орман өрттерін жоюға олардың күштері мен құралдарын тартуға басқа ұйымдармен шарттарды дайындау қамтамасыз етеді. Орманды қорғау мен сақтау есебіні және белгіленген есептілігіні жүргізеді.

Өндіріс - қаржы жоспары және жедел күнтізбелік жоспарлау жұмыс ормандары молықтыру бойынша және ағаш өсіру, техникалық қабылдау, түгендеме және орман дақылдары тексеру әзірлеуге қатысады. Есеп және белгіленген есеп- қисап орман дақылдару бойынша, сондай- ақ орман дақылдару есеп кітабыны жүргізеді.

Жоспарлау, кесуге ағаш кесетін жерді дайындау және тарату, кесу ережелері мен тамырда ағашты жұмсарту сақтауын бақылау, сондай- ақ ұзақ мерзімді орман шаруашылығына жеке және заңды тұлғаларға беруде орман қорларды ұтымды пайдалану жасайды. Ағаш кесетін жерді бұруының сапасыны және орман шаруашылығы бойынша техникалық құжаттамасыны орманшылықта тексереді.

Зиянкестерің ошақ шекарасы және орманның аурулары, санитарлық пен лесопотологиялық отырғызудың жағдайыны белгілейді және дәйектейді. Зиянкестерің түр- тұқым құрамды, олардың көптігі және тарату айқындап алады.

Браконьерлікке қарсы күрес, биотехникалық шараларды өткізу бойынша жұмысты тексереді.