Ғылыми жұмыстар

Ғылыми зерттеулердің негізгі мақсаттары мен міндеттері

 

-          Ұлттық парктің және онымен шектес аумақтардың биоәртүрлілігінің (флора,

фауна, сирек кездесетін және индикаторлық түрлер популяциясы және т. б.) толықтығын анықтау үшін экожүйелердің негізгі компоненттерін зерттеу.

...